Tjänster

I samarbete med monday.com arbetar vi med att effektivisera och digitalisera både organisationers interna och externa processer. Vi arbetar på kortare och längre uppdrag med att utveckla, implementera, och förädla och vidareutveckla tjänster inom områden som:

  • Arbetsflöden

  • Allmän managementkonsultation

  • CRM

  • Försäljning

  • Organisering

  • Processer

  • Projekthantering

I varje implementation vi gör står kundens behov och ett holistiskt perspektiv i centrum. Vi agerar utifrån att kunden själv är den främsta experten gällande sitt eget verksamhetsbehov. Det innebär att vi alltid strävar efter att förädla befintlig kompetens genom att förse den med effektiva och produktiva stödsystem.

Beroende på era behov har vi möjlighet att anpassa vårt uppdrag, vare sig ni önskar stöd från början till slut eller endast i särskilda delmoment.

Kunder

Med vår utgångspunkt från Stockholm har vi kunder över hela landet. Vi vill arbeta nära våra kunder i största möjliga utsträckning och träffar därmed gärna våra kunder för personliga möten. Vi använder oss också av webbmöten såväl enskilt som i större seminarier vid tillfällen då det är den lämpligaste mötesformen.

Idag arbetar vi med flera multinationella bolag och har stor erfarenhet från process- och systemförändringar på både nationell och koncernnivå samt från verksamheter i många olika branscher. Vi har stor respekt och ödmjukhet för företags, avdelningars, och individers unika behov samt vikten av att skapa ett samspel mellan dessa parter i den större organisatoriska kontexten. Samma tankesätt tar vi med oss i vårt arbete med alla våra kunder.