Omnitas-Consulting_3_400x137_000.png

Omnitas Consulting är en digital managementkonsultbyrå och officiell Sverigepartner för monday.com.

Vi erbjuder allmän managementkonsultation och, tillsammans med monday.com, effektiviserar och digitaliserar vi era verksamhetsprocesser.

Läs mer om våra tjänster och hur vi jobbar.
Bolaget grundades 2018 och ägs och drivs av Thomas Karlsson och Gustaf Eksell.


Ledord

Trots att varje affärsrelation ser annorlunda ut så finns det ett par ledord vi tar med oss i all det vi gör, från den första kontakten till leverans och uppföljning:

Flexibilitet

Med fokus på kundens unika behov krävs förmågan att anpassa sig.

Konstruktiv

Vi anser att goda affärsrelationer och lyckade organisationsförändringar bygger på ett konstruktivt och ödmjukt samarbete för att säkerställa att alla parter jobbar mot samma mål.

Professionalism

Vi tar oss an varje konsultation och implementation med stolthet i det arbete vi gör och respekt för vår motpart.

Transparens & tydlighet

Vi anser att transparent och tydlig kommunikation bygger förtroende och är en viktig förutsättning för ett framgångsrikt samarbete.

adamwestbatman-701438.jpg

Vår Affärsidé

Omnitas bidrar till att skapa effektiva processer som utvecklar och förenklar arbetet i såväl små som stora verksamheter. Detta gör vi genom att ha ett holistiskt perspektiv på verksamhetsprocesser där vi tar hänsyn till alla relevanta parters individuella behov, samtidigt som vi skapar gemensamma flöden som främjar samarbetet i hela organisationen.