Omnitas-Consulting_4_800x273_000.png

Omnitas Consulting är en digital managementkonsultbyrå och officiell Sverigepartner för monday.com.

Vi erbjuder allmän managementkonsultation och, tillsammans med monday.com, effektiviserar och digitaliserar vi era verksamhetsprocesser.

omnitasppt1.png

Omnitas bidrar till att skapa effektiva processer som utvecklar och förenklar arbetet i såväl små som stora verksamheter. Detta gör vi genom att ha ett holistiskt perspektiv på verksamhetsprocesser där vi tar hänsyn till alla relevanta parters individuella behov, samtidigt som vi skapar gemensamma flöden som främjar samarbetet i hela organisationen.

I samarbete med monday.com arbetar vi med att effektivisera och digitalisera både organisationers interna och externa processer. Vi arbetar på kortare och längre uppdrag med att utveckla, implementera, och förädla och vidareutveckla tjänster inom områden som:

original-mobile_reallife_discovery.jpg.jpg
  • Koordinering av marknadsinsatser

  • Verksamhetsledningssystem

  • Försäljning/CRM

  • Intern styrning och uppföljning

  • Ärendehanteringssystem

  • Produktionshantering

  • Projektledning

  • Planering

  • Supporthantering

  • Task management